card

Монгол эрчим хүч клуб

Үнэт зүйл

Нөхөрлөл
Хүндлэл
Нийтлэг эрх ашиг

Эрхэм зорилго

Монгол нутагт үйлдвэрлэсэн цэвэр эрчим хүчийг хүн төрөлхтөнд хүргэх үйлсийн гол хөдөлгүүр нь болох...

Удирдлагын бүтэц

Клубын удирлагын бүрэлдэхүүн

Удирдах зөвлөл

Л. Жамбаа

Удирдах Зөвлөлийн Дарга

Б. Ерөн-Өлзий

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б.Энхжаргал

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Д. Баясгалан (Ph.D)

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Ш, Ганзориг

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Баясгаланбаатар

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б.Болор-Эрдэнэ

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

П. Бямбацогт (Ph.D)

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Д. Үлэмж (Ph.D)

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Нямбаяр

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Д. Алтантуяа

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Э. Мягмардорж

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Х. Бямбажав

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

А. Чойдорж

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Заяабаатар

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

Б.Болдбаатар

Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Б.Аззаяа

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Хяналтын зөвлөл

Ц.Атаржаргал

Хяналтын зөвлөлийн дарга

Г.Хишигдэмбэрэл

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

Ш.Шижирбат

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

П.Хийморьсайн

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн

Т.Мөнхболд

Хяналтын зөвлөлийн гишүүн

Хүсэлт илгээх