Манай улсын эрчим хүчний салбарт шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдсан асуудлын нэг бол дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хангамжийн аюулгүй, найдвартай ажиллагаа бөгөөд өнөөгийн дулаан хангамжийн систем нь зүй ёсны монополи хэв шинжтэй, төлбөр тооцооны систем шинэчлэгдээгүй, тариф бодит өртөг зардлыг нөхөх хэмжээнд хүрээгүй, хэрэглээний соёл, ойлголт хангалтгүй зэрэг хүчин зүйлс нь хот, суурин газрын дулаан хангамжийн урт хугацааны аюулгүй, найдвартай ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлсөөр байгаа нь бодлого, зохицуулалтын хувьд шинэчлэл хийх шаардлагатай байна.

Дээрх асуудлуудыг үүсгээд буй суурь гол шалтгаануудыг нягтлан ярилцах, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар арга замыг хэлэлцэхэд хэлэлцүүлгийн зорилго оршино

Хөтөлбөр: https://1drv.ms/b/s!ArOyUZbVo8Zi6ifoCWo_WnTqS_1D 

Бүртгүүлэх холбоос: https://forms.gle/7Q2o8ALC6mub4ToQ7