Монгол эрчим хүч клуб

Үнэт зүйл

Нөхөрлөл
Хүндлэл
Нийтлэг эрх ашиг

Эрхэм зорилго

Монгол нутагт үйлдвэрлэсэн цэвэр эрчим хүчийг хүн төрөлхтөнд хүргэх үйлсийн гол хөдөлгүүр нь болох...

Удирдлагын бүтэц

Клубын удирлагын бүрэлдэхүүн

Л. Жамбаа

Удирдах Зөвлөлийн Дарга

А. Чойдорж

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Баясгаланбаатар

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

П. Бямбацогт (Ph.D)

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Нямбаяр

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Д. Үлэмж (Ph.D)

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Болдбаатар

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Ерөн-Өлзий

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б.Болор-Эрдэнэ

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Х. Бямбажав

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Д. Алтантуяа

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б.Дэлгэрэл

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Энхжаргал

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Н.Баттүвшин

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Э. Мягмардорж

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Д. Баясгалан (Ph.D)

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Ш, Ганзориг

Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Ц. Атаржаргал

Хяналтын Зөвлөлийн Дарга

Ш. Шижирбат

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

Г. Хишигдэмбэрэл

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

Б. Заяабаатар

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

О.Ундрах

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

М.Хосбаяр

Хяналтын Зөвлөлийн Гишүүн

Д. Даваасүрэн

Гүйцэтгэх захирал

Хүсэлт илгээх