card

Гишүүнээр элсэх

  • Монгол эрчим хүч клубт байгууллага болон хувь хүнээр гишүүнээр элсэх боломжтой.
  • Монгол эрчим хүч клубын гишүүн нь Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөл (ДЭХЗ)-н Монголын үндэсний зөвлөл (МҮЗ)-н гишүүнээр давхар элсэх боломжтой.

Дараах холбоосоор орж гишүүнчлэлийн анкетийг татаж авна уу

Анкет татах

Хүсэлт илгээх